МОТИВАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА

Навіщо нам потрібна профспілка?

Зазвичай слово «профспілка» у нас асоціюється з наданням матеріальної допомоги працівникам, які цього потребують, розподілом путівок на відпочинок працівників та їх дітей, організацією культмасової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Всім цим напрямам роботи, звичайно, наша первинна профспілкова організація приділяє багато уваги. Але головне завдання профспілки - захист трудових, соціально-економічних, духовних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілка сьогодні є єдиною організацією, яка має право згідно із законом і здатною на ділі представляти інтереси і захищати права працівників. Профспілка - це об'єднання працівників, що працюють на одному підприємстві. Вони об'єднуються, щоб спільними зусиллями домагатися найкращих умов праці та її оплати, просто по-людськи допомагати один одному в скрутну хвилину.

Чим займається профспілка?

Профспілка виконує важливі для працівника, але непідсильні для однієї людини функції, а саме:

 • Профспілковий комітет укладає від імені трудового колективу колективний договір з роботодавцем, здійснює систематичний контроль за його виконанням;
 • За узгодженням з профкомом встановлюється система оплати праці і форми матеріального заохочення, затверджуються положення про преміювання.
 • Профспілки мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів та демонстрацій на захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів робітників згідно законодавству.
 • Профспілка надає безоплатну правову допомогу членам профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів.

Коло проблем, якими доводиться займатися профспілці, дуже широкий. Перш за все, це - дотримання адміністрацією трудового законодавства прийнятних умов праці, інші функції соціальної підтримки і захисту. Щоб вирішити поставлені перед нею завдання, профспілка звертається до допомоги юристів, фахівців в області охорони праці, економістів. Профспілки стежать за дотриманням трудового законодавства, дотриманням техніки безпеки.

На все потрібні кошти, які складаються з членських внесків. У нас ці внески не дуже великі - 1% від заробітної плати, але сьогодні віддача від цих внесків для членів профспілок набагато вище. Тільки член профспілки має право розраховувати:

 • на безкоштовну юридичну допомогу в області трудового права, оплати праці, податкового законодавства;
 • на сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з охороною праці, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю при виконанні трудових обов'язків;
 • на проведення постійного контролю за дотриманням роботодавцями законодавчих та інших нормативних актів;
 • на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету, на отримання путівок на відпочинок та у дитячі оздоровчі табори з дотацією профспілкового бюджету;
 • член профспілки в значно більшому ступені, ніж його, який не перебуває в профспілці колега, захищений від загрози звільнення з ініціативи адміністрації., тому що звільнення за цілою низкою підстав можливо лише за згодою профспілкового комітету, а якщо профком згоди не дасть, то - через суд;
 • тобто у члена профспілки набагато більше шансів залишитися на роботі, а якщо ситуація безвихідна - більше часу для пошуків нового місця роботи;
 • якщо адміністрація наклала на вас несправедливе стягнення, змушує виконувати роботу, не передбачену посадовою інструкцією, або порушувати техніку безпеки, ви можете звернутися до профкому, і він стане на захист ваших інтересів.
 • Як стати членом профспілки?

Працівник, який прагне вступити в профспілку, повинен особисто написати заяву на ім'я голови профспілкового комітету із проханням про прийом до членів профспілки, вказавши дату, з якої просить вважати себе членом профспілки.

Наша сила - в масовості, єдності та солідарності!